Tin Xứ Bình

Giáo xứ Vinh Trung Chầu thay Giáo Phận

Hôm nay Chủ Nhật 16/6 Giáo xứ Vinh Trung chầu thay Giáo phận, Cha Quản hạt Giuse Đặng Cao Trí chủ tế thánh lễ đồng tế khai mạc ngày chầu lượt

Hình ảnh Văn Lân truyền thông Bình Trung

Follow Me:

Trả lời