Tin sinh hoạt

Giáo xứ Vinh Trung Dâng Hoa kính Mẹ

Hoa hồng tháng 5 đoàn con giáo xứ Vinh Trung quỳ dưới chân mẹ dâng lên Mẹ tâm tình con thảo đóa hoa tươi thắm của chúng con, cúi xin Mẹ đón nhận tâm tình con thảo hiếu.

Follow Me: