Tin sinh hoạt

Giáo Xứ Vinh Trung mừng lễ Bổn Mạng – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

SANG NAY VAO LUC 4G45′ GIAO XỨ VINH TRUNG  LONG TRONG  MỪNG LE BON MẠNG   .THÁNH TÂM  CHÚA GIÊ SU  TRONG  TÂM TÌNH TẠ ƠN  .CHA CHANH XU GOU SE TRÂN HƯU LÂM CHỦ TẾ

( Văn Lân)

Follow Me:

Trả lời