Tin ảnh

Giáo xứ Vinh Trung Thánh Lễ Mồng Một Tết

Thánh lễ đầu năm năm nay mọi đại diện gia đình lên hái lộc là lời Chúa được xem là lời nhắn nhủ soi sáng cho cuộc sống suốt năm, xin Chúa dùng lời Ngài mà dẫn dắt dân Chúa.

Follow Me:

Trả lời