Giáo xứ Vinh Trung trao nhà nhân ái, ngày 12/7/2018 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Bác Ái

Giáo xứ Vinh Trung trao nhà nhân ái, ngày 12/7/2018

Sau lễ sáng 12.7, Cha Giuse Trần Hữu Lâm cùng BHG xứ, Ban Bác Ái và Quý ông Câu các họ,… trong xứ Vinh Trung cùng tham dự nghi thức làm phép ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh chị Phaolo Nguyễn Anh Khoa, Anna Nguyễn Thị Yến thuộc họ đạo La Nham.

Xin Chúa chúc lành công việc thiện nguyện của Quý bà con trong giáo xứ Vinh Trung đã đang và sẽ làm để tỏa sáng sứ vụ người môn đệ của Chúa nơi mình đang sống.
Mong nhà nhân ái mỗi ngày
Sẻ chia người khó đang ngay bên mình
Qua đây thể hiện tâm tình
Tương thân tương trợ quê mình với nhau
Ắt rằng toát rõ dồi trau
Làm nhân chứng sáng với nhau mỗi ngày
Chúc cho tất cả hăng say
Chu toàn liên đới ở ngay giữa đời

 

  

 

Tin-Ảnh: Trần Sỹ Hành

Follow Me:

Trả lời