Video

Giọt Nước Mắt Ăn Năn – Hoàng Hương

Mùa chay Thánh, gửi chia sẻ với Quý Đồng Hương chút tâm tình để cùng nhau cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương cho những yếu đuối của chính bản thân mình.

Facebook Profile photo

BÌNH GIẢ

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời