Gx. Bến Đá: Cha Augustinô Trần Thanh Hòa nhận nhiệm sở mới - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin Tức

Gx. Bến Đá: Cha Augustinô Trần Thanh Hòa nhận nhiệm sở mới

Vào lúc 09g00 ngày 16.5.2020, tại Giáo xứ Bến Đá  – Hạt Vũng Tàu, Cha Augustinô Trần Thanh Hòa (nguyên Chánh xứ Dũng Lạc – hạt Bà Rịa) chính thức trở thành Linh mục Tân Chánh xứ Bến Đá với nghi thức nhận xứ do Đức Giám mục GP. Bà Rịa chủ sự.

Hiện diện trong lễ nhận xứ của Cha Augustinô có Cha Tổng Đại diện, Cha Văn phòng TGMBR., quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của Cha Augustinô cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc các Giáo xứ Bến Đá và Dũng Lạc.

Nghi thức nhận xứ bắt đầu bằng việc công văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, và Đức cha văn thư cho Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Đức cha trao các tác vụ quan trọng cơ bản cho một vị mục tử: Dây Các Phép (quyền cử hành các Bí tích) và Sách Tin Mừng (quyền giáo huấn), cũng như quyền lãnh đạo cộng đoàn (ngồi ghế chủ tọa).

Huấn từ với cộng đoàn, Đức cha diễn giải về hình ảnh Chúa Thánh Thần khi bước vào nhà thờ và khi bắt đầu nghi thức nhận xứ cộng đoàn cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Cách đặc biệt hơn, Chúa Thánh Thần mà hôm nay cộng đoàn cầu nguyện hướng về việc canh tân, đổi mới. Đức cha cũng nhấn mạnh việc thuyên chuyển các linh mục không phải để làm xáo trộn nhưng là để làm mới lại giáo xứ, làm cho giáo xứ phát triển và thăng tiến hơn.  Đức cha nói: “Trong việc đổi mới này, trước tiên phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần – Đấng đổi mới mọi sự, Đấng canh tân bộ mặt trái đất này. Chúng ta xin Chúa hướng dẫn cộng đoàn để mọi người thực hiện những điều mà Chúa muốn. Cộng đoàn cũng nên liên kết với nhau để làm cho bộ mặt giáo xứ thăng tiến hơn, làm cho các sinh hoạt mục vụ, đời sống đức tin, đời sống phục vụ tại giáo xứ đều đẹp ý Chúa, mang lại niềm vui và ơn phúc cho giáo xứ. Có được như thế, giáo xứ làm cho Lời Chúa càng ngày càng được thể hiện trọn vẹn hơn”.

Sau những lời huấn từ của Đức cha, một vị ban hành giáo thay lời cộng đoàn tri ân Đức cha, quý cha và chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp theo phần nghi thức, Cha Tân Chánh xứ Augustinô bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành. Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ thực hiện các nghi thức diễn nghĩa: mở cửa nhà Tạm, ngồi tòa giải tội và ngồi ghế chủ tọa.

Sau đó, Cha Tân Chánh xứ dâng lời tri ân Đức cha, quý cha, quý khách cũng như chào thăm cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bến Đá.

Kết thúc nghi thức là phần ký nhận biên bản. Sau đó, cộng đoàn cùng hân hoan hiệp dâng thánh lễ tạ ơn do Cha Augustinô chủ tế.

BTT. GPBR.

Follow Me:

Trả lời