Hiệp nhất trong yêu thương - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Bác Ái

Hiệp nhất trong yêu thương

Giáo xứ Vinh Trung, Ban bác ái xây nhà tình thương cho hộ nghèo trong giáo xứ đợt 1 năm 2017

Tình thương được chia sẻ đến với gia đình anh chị Phêrô Nguyễn Hữu Tú, và Lucia Nguyễn Thị Phương Lan. Tại hàng 2 họ Nhân Hòa Giáo xứ Vinh Trung

Nhân đây, cộng đoàn giáo họ cùng chung tay giúp gia đình anh chị với tinh thần lá lành đùm lá rách.

Hôm nay ngày 15/08/2017 bắt đầu khai móng với sự hỗ trợ của mọi người  trong các giới, giới Phụ huynh, Giới trẻ và một số anh em bà con lối xóm trong họ đạo Nhân Hòa cùng chung tay khơi đào móng nhà khởi sự cho việc tiến hành xây cất. Xin Chúa chúc lành cho mọi sự được tốt đẹp và xin cám ơn ban Bác ái, mọi người, mọi ân nhân đã chung tay gúp đỡ.

Follow Me:

Trả lời