Hình ảnh họ đạo Xuân Phong mừng lễ Mẹ Mân Côi bổn mạng họ đạo - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Sinh hoạt đoàn thể

Hình ảnh họ đạo Xuân Phong mừng lễ Mẹ Mân Côi bổn mạng họ đạo


Sáng nay lúc 5h00 thánh lễ đồng tế mừng lễ bổn mạng họ đạo Xuân Phong cha chánh xứ Chủ tế, cùng đồng tế có các cha Dòng và các cha đồng hương

Follow Me:

Trả lời