Hình ảnh tiến trình thi công các hạng mục Đài Thánh Gia – Gx. Vinh Châu. - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin ảnh

Hình ảnh tiến trình thi công các hạng mục Đài Thánh Gia – Gx. Vinh Châu.

Lạy Chúa con hết lòng cảm tạ,
Kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. (Tv 9,2)

Khai móng trung tuần tháng 12/2018 – khánh thành 19/3/2020 với các hạng mục: nhà nguyện Thánh Thể , Đài Thánh Gia với tượng Lòng Chúa Thương xót, Tượng Thánh Cả Giuse, liền lạc với linh đài Mẹ Maria, 14 chặng đường Thánh giá, lễ đài Đồi Thánh Gia. TẠ ƠN CHÚA, CÁM ƠN NGƯỜI !

Chúc tụng danh thánh Chúa
Tự giờ đây cho đến mãi muôn đời (Tv 113,2)

Nguồn: Facebook Ngôn Cao

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời