Giáo lý viên Giáo phận Bà Rịa Tin Tức

[Hình ảnh] Trại huấn luyện GLV Cấp III Giáo phận Bà rịa “RA KHƠI 2013″

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp hè hằng năm, Ban Huấn Giáo Giáo phận Bà Rịa luôn tổ chức lớp đào tạo Giáo lý viên cấp III nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sinh hoạt cho các anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo phận. Chiều nay, 15 giờ ngày 8/7/2013, khóa đào tạo Giáo lý viên Ra Khơi 2013 đã chính thức được khai mạc tại Giáo xứ Phước Thành, Giáo hạt Vũng Tàu.
IMG_1853
IMG_1854
IMG_1857
IMG_1861
IMG_1868
IMG_1874
IMG_1877
IMG_1883
IMG_1885
IMG_1888
IMG_1890
IMG_1891
IMG_1892
IMG_1895
IMG_1898
IMG_1899
IMG_1906
IMG_1909
IMG_1910
IMG_1911
IMG_1913
IMG_1925
IMG_1928
IMG_1930
IMG_1936
IMG_1939
IMG_1942
IMG_1947
IMG_1952
Phêrô Thi. Trương Văn Thi

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: