Bài viết khác Giáo xứ Vinh Hà

Họ An Hà, mừng kính lễ Thánh Gioan Tông đồ, bổn mạng Họ đạo, ngày 28/12/2020

Trong niềm hân hoan mừng kính lễ Thánh Gioan Tông đồ, bổn mạng Họ An Hà. Vào lúc 17g30 chiều ngày thứ hai 28/12/2020, tại nguyện đường họ đạo, bà con Họ An Hà từ nhiều nơi đã trở về hội ngộ với quê hương, người thân của mình. Thánh lễ do cha Pet. Nguyễn Châu Sinh Cánh xứ Vinh Hà chủ sự. đồng tế với ngài còn có quý cha thuộc cộng đoàn Thừa Sai Đức Tin Bình Giả; cha Hoàng (con ÔB cố Hồng); quý tu sỹ, BHG xứ và các Họ, quý khách mời.

Trong bầu khí trang trọng sốt mến và cũng rất hạnh phúc ấm êm tình nghĩa làng-nước; cha-con; anh-em; bằng hữu vv.. Mọi người cùng dâng hy tế tạ ơn Thiên Chúa và ngợi khen, mong ước học đòi mẫu gương của Thánh Gioan quan thầy của mình. Càng YÊU vào Thầy Giêsu chí thánh – Thì lại càng thêm TIN vào Thầy mình hơn nữa. Càng TIN thì càng YÊU và càng YÊU lại càng thêm TIN và mong muốn thực thi lời của Thầy mình răn dạy.

Cũng trong thánh lễ này, mọi người đã cầu nguyện cách đặc biệt cho quý cha, quý chức BHG, cho quý ân nhân còn sống hoặc đã qua đời, cho tất cả mọi người đã dày công xây dựng giáo xứ họ đạo có được như ngày hôm nay.

Ngay sau thánh lễ, mọi người quây quần bên nhau trong bữa cơm thân mật Đại gia đình An Hà.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan, xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho mọi gia đình và mọi người của họ đạo thấm đượm nhân đức yêu thương phục vụ cho nhau, để ai nấy đều cảm nghiệm được rằng: Chúa luôn yêu thương mình cách đặc biệt như Thánh Gioan.

Follow Me:

Trả lời