Tin sinh hoạt

Họ Đạo Đông Yên Mừng Lễ Bổn Mạng- Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08/12/2018

  • Để xem thêm chi tiết, xin bà con vui lòng vào trang facebook https://www.facebook.com/LamCanhcobg/videos/911444105912840/?notif_id=1544219768942088&notif_t=feedback_reaction_generic . Xin cảm ơn!
  • Jos. Nguyễn Xuân Lam
Follow Me: