Tin sinh hoạt

Họ đạo Ngọc Sơn thuộc giáo xứ Vinh Trung mừng bổn mạng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thánh lễ Mừng bổn mạng họ đạo Ngọc Sơn tại Giáo xứ Vinh Trung lúc 4h30 sáng ngày 07/10/2018.

Noi gương Mẹ Maria với phẩm tính đặc biệt của Mẹ là 2 tiếng “Xin Vâng” Cha chủ tế chánh xứ Vinh trung nhấn mạnh thêm : Họ đạo Ngọc Sơn thể hiển lòng yêu mến Mẹ qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi, qua đó Mẹ sẽ đoái thương che chở gìn giữ họ đạo cách riêng và toàn giáo xứ nói chung. Trong thánh Mân Côi này, cả giáo xứ cùng chung lòng lần chuỗi và cung nghinh Mẹ đến mỗi gia đình trong giáo xứ. Đây cũng là truyền thống có từ thủa đầu khi dựng nên vùng đất xứ Bình này.

Follow Me: