Giáo xứ Vinh Châu

Họ Đạo Phú Linh Mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin, ngày 25/3/2019

Trước đại lễ Giáng Sinh tròn 9 tháng, hôm nay ngày 25/3/2019, giáo hội mừng biến cố Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, thường gọi là lễ Truyền Tin.

Hôm nay, cộng đoàn họ đạo Phú Linh cũng mừng lễ Truyền Tin này cách long trọng vì họ đạo đã chọn ngày lễ của Mẹ này làm bổn mạng của họ đạo mình.

Chủ tế thánh lễ này là Cha chánh xứ Giuse Đặng Cao Trí, cùng với Cha phó Micae Huỳnh Văn Phú và hai cha thuộc dòng Thừa Sai Đức Tin: Giuse Đào Văn Riệp; Phêrô Nguyễn Đình Dung; quý tu sỹ; quý chức BHG cùng đông đảo bà con xa gần.

Hợp với lời ca tiếng hát cộng đoàn dâng tiếng ca khen Mẹ vì hồng phúc mà Mẹ được lãnh nhận. Cùng với Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Chúa, cùng nhau sốt mến cầu nguyện cho linh hồn các cha cố, cho các linh hồn ân nhân và các ông bà trong họ đạo đã qua đời. Cầu xin ơn bình an cho quý ân nhân và con dân xa gần.

Qua lời mở đầu thánh lễ của Cha xứ và bài chia sẻ của Cha phó, xin được rút ra những bài học sau:

  • Thiên Chúa hằng luôn yêu thương và mong muốn nhân loại được thông phần hạnh phúc với Ngài.
  • Thiên Chúa mong muốn con người cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại của Ngài bằng việc ý thức, tự do và hoàn toàn phó thác vâng phục.
  • Luôn chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để đón Chúa.
  • Khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa và nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người bằng cách sống công bằng bác ái.
  • Loan báo tin vui mừng cho anh chị em mình, qua việc làm tôi tớ phục vụ cho gia đình, cho xứ đạo và cho giáo hội cách chân thành vô vị lợi.

Thánh lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và sốt mến.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho cộng đoàn giáo xứ, nhất là bà con họ đạo Phú Linh luôn biết noi theo gương của Mẹ để luôn sống đẹp lòng Chúa, hết lòng tạo nên một gia đình chan hòa hạnh phúc, cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng lớn mạnh bằng việc thực thi công bằng, bác ái. Mọi người được vui sống trong tình yêu thương, phục vụ.

Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: