Tin sinh hoạt

Họ Gia Hòa Mừng Lễ Bổn Mạng, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, năm 2018 (tin ảnh)

  • Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
  • Dâng Thánh Lễ
  • Để xem chi tiết, xin bà con vui lòng vào trang facebook https://www.facebook.com/LamCanhcobg/videos/910664782657439/?comment_id=910991589291425&notif_id=1544171246089082&notif_t=video_comment , xin cảm ơn
Follow Me: