Họ Phi Lộc phát thưởng khuyến học dịp mừng lễ bổn mạng năm 2019. - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Giáo xứ Vinh Hà

Họ Phi Lộc phát thưởng khuyến học dịp mừng lễ bổn mạng năm 2019.

Cứ hằng năm vào dịp mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhằm tạo thêm động lưc và khuyến khích việc học hành cho các em học sinh, hôm nay chúa nhật, ngày11/8/2019, Ban điều hành Họ Phi Lộc đã tổ chức buổi phát thưởng cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong niên học 2018-2019 cả ở trường và giáo lý ở nhà thờ.

Tham dự buổi phát thưởng này, ngoài các em và phụ huynh còn có đại diện BTV giáo xứ, quý dì cộng đoàn Chúa Quan Phòng, quý chức BHG, quý ân nhân và quý cố là cựu BHG.

Những món quà thưởng chỉ là những tập vở bình thường, nhưng gói gọn bao tình thương mến của những người có trách nhiệm, của các vị ân nhân và của chính bậc cha mẹ muốn dành cho con cháu mình.

Cầu cho các em, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn biết cố gắng học hành để nên người hữu ích, đáp đền công ơn cha mẹ thầy cô.

Xin chuyển lời cảm ơn chân thành của các em và BDH Họ Phi Lộc đến quý ân nhân bảo trợ và thầy cô.

Canhcobg

Follow Me:

Trả lời