Hồn Tình - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Sưu Tầm Thơ Văn Nghệ

Hồn Tình

Hồn tình gõ cửa trái tim
Chiều mênh mang quá, đi tìm người thương
Ai về trên ngõ quê hương
Khua buồn tiếng guốc vô thường ca dao
Hồn tình gõ nhịp thương yêu
Chờ mong bạc nửa mái sầu tương tư

Trầm Thiên Thu

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời