Tin sinh hoạt

Họp mặt đồng hương Vinh Sơn lần 19 ngày 27/9/2018 tại giáo xứ Vinh Trung

Vào lúc 9h30 sáng nay thánh lễ cầu bình an cho ngày họp mặt lần thứ 19 của hội đồng hương Vinh Sơn

Được biết trước đây tại giáo xứ Vinh Sơn ở Bình Dương vì lý do hoàn cảnh kinh tế và thời cuộc  nên có khoảng 70% con chiên xứ này đã rời xứ ra đi làm ăn họ phân tán nhiều nơi mà phần lớn nằm trong giáo phận Bà rịa Vũng Tàu nhưng hàng năm họ vẫn giữ truyền thống họp mặt đồng hương Vinh Sơn

Hội đồng hương  có nhiều Quý cha : Cha Giuse Trần Hữu Lâm ( chủ tế), Cha Giacobe Lê Đức Trung, Cha Giuse Võ Công Tiến ( chia sẻ), Cha Phero Nguyễn Đình Dung, Cha Antôn Đinh Bá Cẩn, Cha Anton Đặng Đình Sỹ, Cha Đaminh Hoàng Quốc Hùng, Cha, Cha Giacôbê Đặng Đình Minh Thăng.

Hình ảnh : Mic Trịnh  Lân

Follow Me:

Trả lời