Video

Khúc Hát Tạ Ơn | Khúc Ca Bác Ái – Bình Giã

Sáng tác: Lm Xuân Đăng
Phối khí: Minh Tâm
Trình bày: Gia Ân

————————

Khúc Hát Tạ Ơn – 60 năm Bình Giã (1955 – 2015)

————————

Biên tập: Lm Xuân Đăng
Hòa âm: Ns Minh Tâm, Ns Quốc Việt
Thu âm – Bè phụ họa – mix: NHP Entertainment

Follow Me: