Quảng Cáo

kiến trúc tâm đắc tuyển dụng

Công ty TNHH Kiến Trúc Tâm Đắc tuyển dụng:
– 01 Kiến trúc sư
– 01 Họa Viên kiến trúc
Mức lương thỏa thuận
Làm việc tại: 06 Nguyễn Văn Trỗi, TT.Ngãi Giao, H. Châu Đức.
LH: kientructamdac.com

Facebook Profile photo
Follow Me: