Kỷ niệm "40 năm Thành Lập Giới Trẻ Gx Vinh Châu 1980-2020" - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Giáo xứ Vinh Châu

Kỷ niệm “40 năm Thành Lập Giới Trẻ Gx Vinh Châu 1980-2020”

Xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Chúng con biết ơn và nhớ đến hương hồn Cha Đaminh Nguyễn Xuân Bá; Cha Antôn Nguyễn Quý Hải, các anh chị đã qua đời. Xin dâng lên Chúa tất cả anh chị em và các bạn trẻ trong dịp kỷ niệm “40 năm thành lập Giới Trẻ Giáo Xứ Vinh Châu 1980-2020”. Cầu xin ơn bình an của Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ ban chan hòa trên Tất Cả.
Follow Me:

Trả lời