Tin sinh hoạt

Lập Bia Linh Đài Đức Mẹ Xứ Bình tại Vinh Châu

Phải chăng là ý Mẹ khi nhân dịp này làm sống lại, hay thức dậy lòng quý mến và biết ơn Mẹ đã chở che con dân trong thời chiến.

Đã hơn 60 năm bà con xứ Bình đã giữ gìn tôn tạo một ” Di tích Tâm Linh” mà không phải ở đâu cũng có được.

Đây là một biến cố lớn lao không thể xóa nhòa theo thời gian. Vì vậy để tỏ lòng biết ơn Mẹ và để con cháu muôn đời nhớ đến ơn Mẹ, một số bà con đề nghị giáo xứ dựng một tấm bia đá, khắc ghi ơn Mẹ. Đã đến lúc Mẹ soi sáng cho thế hệ chúng ta hôm nay phải có trách nhiệm lập bia để nhắc nhở muôn đời cho con cháu.

Sau đây là nội dung tấm bia được gợi ý sơ thảo theo văn vần hoặc văn xuôi, xin bà con vì nhận định, thêm bớt chỉnh sửa để có được một bản hoàn chỉnh

Ghi chú : đài Đức Mẹ Bình Giả Vinh Châu – ý chỉ đài Đài này của chung dân Bình Giả tỏa lạc tại Vinh Châu.

Follow Me:

Trả lời