Bài viết khác Tin sinh hoạt

LỄ KHẤN LẦN ĐẦU- THẦY GIUSE TRẦN VĂN LUYỆN

Mừng lễ khấn lần đầu Thầy Giuse Trần Văn Luyện, Dòng Hiển Sỹ Đức Mẹ vô nhiễm , thầy thuộc họ Nhân Hòa

Follow Me:

Trả lời