Giáo xứ Vinh Châu

Lễ KyTô Vua Bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ Vinh Châu

Chủ Nhật 20/11 vào lúc 17h30 mừng lễ KYTO vua Bổn mạng giới trẻ giáo xứ Vinh Châu tại đồi Gia Hòa

Follow Me:

Trả lời