Bài viết khác Tin sinh hoạt

Mừng Lễ Thánh Giuse thợ Bổn mạng Giáo họ La Nham xứ Vinh Trung

Hôm nay ngày 1/5 lễ Thánh Giuse thợ Bổn mạng Giáo họ La Nham xứ Vinh Trung đã diễn ra lúc 4h30. Trong bài giảng lễ , Thầy phó tế nhấn mạnh đến vai trò gương mẫu của mọi nhà nêu gương âm thầm phục vụ gia đình của Thánh Giuse. Nguyện xin Thánh nhân cầu bầu cho Giáo họ La Nham luôn vững tay lái đưa con thuyền gia đình về đến bến bờ yêu thương và bình an.

Hình ảnh Văn Lân

Follow Me: