Tin Tức

Lời Cảm Ơn Của Gia Đình Trong Tang Lễ Bà Cố Anna Đào Thị Tam (Bà Cố Trúc), ngày 02/01/2019

Trọng kính cộng đoàn phụng vụ rất quý mến.

Vì sợ sau Thánh lễ không đủ thì giờ, nên trước khi vào Thánh lễ, con xin được thay lời cho thân mẫu và đại diện cho gia đình chúng con được bày tỏ đôi lời tạ ơn quý vị.

Trước hết, con xin cảm ơn Quý cha Hạt trưởng, Cha xứ Vinh Hà, nơi thân mẫu con đã sống suốt 39 năm, và hôm nay lại được cha xứ cho dâng Thánh lễ đồng tế và an táng trong nghĩa trang giáo xứ. Chúng con cũng cám Cha xứ Thủ Lựu đã cung cấp về tinh thần và thiêng liêng bằng của ăn Lời Chúa và Mình Thánh Chúa cho Thân mẫu của chúng con tại giáo xứ khả ái Thủ Lựu trong suốt 25 năm vừa qua.

Xin cám ơn Đức Viện Phụ Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, là Viện Phụ Hội Trưởng Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, là nơi con được đào tạo trở thành Đan Sĩ và Linh Mục.

Xin cám ơn Đức nguyên Viện Phụ Đaminh Phạm Văn Hiền, dòng Xitô giảng lễ hôm nay.

Cảm ơn Đức Viện Phụ Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh, Viện Phụ Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý.

Cám ơn Viện Phụ Phi Khanh Trần Như Hảo, Viện Phụ Đan Viện Phước Vĩnh ở Trà Vinh. Cám ơn Viện Phụ của Đan Viện Thiên Phước ở Vũng Tàu là Giuse Khang Nguyễn Long Tiên.

Xin cám ơn Quý cha đồng tế.

Cám ơn Quý vị Bề Trên, Quý Tu sỹ nam nữ.

Cám ơn Dì Viện Mẫu Nữ Đan Viện Xitô Vĩnh Phước, là Gioan Thánh Giá Phạm Ghi Tạc.

Cám ơn Quý cha, Quý thầy, Quý dì trong Hội dòng Thánh Gia Việt Nam.

Xin cám ơn Ban thường vụ Giáo xứ Vinh Hà và Thủ Lựu. Quý Ban điều hành các họ, các ban nghành, các đoàn thể thuộc hai giáo xứ.

Cám ơn đoàn con thiêng liêng đỡ đầu, đã tận tâm hy sinh vất vả giúp đỡ các công việc trong những ngày qua để buổi lễ được diễn tiến tốt đẹp.

Sau hết cám ơn Quý bà con Nội Ngoại gần xa, Quý Thông gia, quý Bằng hữu, Quý Hội người cao tuổi, Quý khách và toàn thể Cộng đoàn phụng vụ.

Cám ơn Ca đoàn, Đội kèn giáo xứ, Tổ mai táng.

Cuối cùng xin cộng đoàn hiện diện hay vắng mặt, lượng tình bỏ qua những thiếu sót, lỗi lầm của chúng con, đặc biệt của Thân Mẫu chúng con, suốt cuộc đời 108 năm sống ở trần gian, và xin tiếp tục cầu nguyện cho Linh hồn Anna được mau về hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa.

Xin cám ơn Chính quyền các cấp ở địa phương đã tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức lễ An Táng cách tốt đẹp.

Trong lúc gia đình đau đớn buồn lo, có thiếu sót điều gì trong việc tổ chức cuộc lễ, xin tất cả cộng đoàn lượng tình bỏ qua.

Lm. Simon Hòa Hiếu

Thứ nam của Bà Cố

Anna Đào Thị Tam

Làm tại Họ An Hà, Xứ Vinh Hà, ngày 02/01/2019

Follow Me: