Bài viết khác

Lời Cuối Cho Cha

Hoàng Hương 

Xuân nay Cha đã đi rồi,

Đàn con nức nở, bồi hồi nhớ thương

Nhớ Cha nhớ mãi vấn vương

Nay Cha đi mãi hoài thương Cha hiền.

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời