Sáng tác Thơ (Thiêng Liêng)

MẸ TÀ PAO

 
Lạy Mẹ mân côi Tà Pao 

Mẹ ơn cứu độ trên cao núi rừng 

Mân côi tháng mẹ vui mừng 

Ban đầy ơn phúc ,lẫy lừng ngát hương 

Mắt Mẹ là biển tình thương 

Dõi theo muôn vạn dặm đường con đi 

Ôi,Mẹ nhân ái sầu bi 

Cầu thay nguyện giúp cũng vì yêu con 

Khấn xin hiệp nhất chúng con 

Thành một tôn giáo vẹn tròn tin yêu 

Lạy Chúa vũ trụ tình yêu 

Con dâng hồn xác tin yêu mọi điều 

Sa Tan ,quỷ dữ quậy nhiều 

Xin Chúa thanh tẩy địa cầu đẹp luôn 

Mẹ đầy ơn phúc đổ tuôn 

Phá tan thần dữ ,rập khuôn xích xiềng 

Phá thai bạo lực,triền miên 

Chiến tranh thù hận ,cả miền tang thương 

Nài van lòng Chúa xót thương 

Tội nhân, khốn khổ, đáng thương hết buồn 

Tình yêu Chúa rọi trên con 

Bình an hạnh phúc không còn khổ đau 

 

                        An Na 

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: