Tháng Hai 17, 2019
Thơ

Mẹ yêu con

Mẹ cò lặn lội bờ sông
Cò ơi! Sao nỡ quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi?
Nhớ khi đi ngược về xuôi
Mẹ đi bắt tép để nuôi được cò
Những ngày mưa lũ gió to
Mẹ đi bắt tép nuôi cò, cò quên.
Vợ con cò để hai bên
Cơm cha sữa mẹ cò quên mất rồi
Cò ơi! Cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ như đồi núi cao.
Cò ơi! Cò nghĩ thế nào?
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu
Nuôi cò nay lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon.
Những khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn cò còn nhớ không
Đến khi có cánh có lông
Vì sao cò nỡ quên công mẹ già?
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Bây giờ cò bỏ mẹ già không nuôi
Cò ơi! Cò hãy nhớ lời
Công cha nghĩa mẹ cò thời chớ quên. 

 

Follow Me: