Thơ (Thiêng Liêng)

Mừng Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam

Gương tiền nhân rạng ngời Đất Việt,
Chí hào hùng, oanh liệt, oai phong.
Tình yêu son sắt một lòng,
Tôi trung một chủ máu hồng chứng minh.

Hôn Thánh giá dâng tình hiến tế,
Yêu Phúc âm dâng lễ cuộc đời.
Dù cho máu đổ, đầu rơi,
Cực hình chịu đựng rạng ngời chữ “Trung”.

Dù lâm cảnh khốn cùng tra khảo,
Không sờn lòng, chao đảo đức tin.
Sẵn sàng chấp nhận hy sinh,
Nên nguồn nhân chứng anh linh Nước Trời.

Dẫu phú quí gọi mời tính kế,
Dẫu vinh hoa trần thế tặng ban.
Không ham chức tước, bạc vàng,
Hướng lòng về chốn vĩnh hằng mai sau.

Hoa thơm ngát muôn màu Đất Việt,
Hương tình yêu thanh khiết tỏa lan.
Hiệp lòng con cháu ca vang,
Chúc mừng Chư Thánh thiên đàng hưởng vinh.

Nguyện xin Chư Thánh dủ tình,
Ban cho Đất Việt an bình muôn nơi.
Đức tin hạt giống đâm chồi …

12/11/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: