Tin sinh hoạt

Mừng lễ cung hiến thánh đường giáo xứ Vinh Trung

Hôm nay ngày 30 /12/2019 giao xứ vinh Trung mừng kỷ niêm 04 năm CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG thánh lễ đo Đức cha TÔMA.NGUYỄN VĂN TRÂM. chủ tế trong tâm tình tạ ơn Đức cha kêu gọi mọi người luôn xây dựng một THÁNH ĐƯỜNG tâm hồn thật trong sáng để nơi THÁNH ĐƯỜNG đó là giá trị của mọi KY TÔ HỮU và cùng chung tay xây dựng tâm hồn với mọi người làm nên nguồn ân sủng của Chúa được đến mọi nơi .từng người từng gia đình giáo xứ và giáo phận.

Mic Văn Lân đưa tin

Follow Me:

Trả lời