Mừng lễ Thánh Anton Padua, bổn mạng Giáo họ Quy Hậu xứ Vinh Trung - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Sinh hoạt đoàn thể

Mừng lễ Thánh Anton Padua, bổn mạng Giáo họ Quy Hậu xứ Vinh Trung

Hôm nay ngày 13/6 Giáo hội mừng Kính Thánh Anton Padua, cũng là ngày Giáo Họ Quy Hậu đã chọn vị Thánh này làm Bổn mạng. Thánh lễ mừng kính lúc 4g30 do cha chánh xứ chủ tế tại Giáo xứ Giuse Vinh Trung.

Xin hiệp ý cùng giáo họ Quy Hậu nguyện xin Thánh nhân bầu cử để mọi người con dân Quy Hậu luôn noi gương Thánh thiện của Thánh nhân .

Follow Me:

Trả lời