Mừng lễ Thánh Gia Thất bổn mạng họ đạo Xuân Mỹ Giáo xứ Vinh Trung - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Bài viết khác Văn Nghệ

Mừng lễ Thánh Gia Thất bổn mạng họ đạo Xuân Mỹ Giáo xứ Vinh Trung

Hôm nay  Giáo Hôi long trọng mừng kính  lễ  GIA ĐÌNH THÁNH GIA .  
họ đạo .XUÂN MỸ thuộc Giáo xứ Vinh Trung  mừng lễ bổn mạng vào lúc 4g30 sáng nay cha chánh xứ dâng thánh lễ tạ ơn cho cộng đoàn ho đạo và cầu cho những người con sống cũng như đã qua đời trong họ. Với  Tâm tình yêu mến công đoàn sốt sắng dâng lời cảm ta Thiên Chúa. Xin chúc mừng  cộng đòan họ đạo Xuân Mỹ

Văn Lân đưa tin

Follow Me:

Trả lời