Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ bổn mạng Giáo họ An Hà - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin Tức

Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ bổn mạng Giáo họ An Hà

Hôm nay ngày 27/12 lúc 17h00 Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ tại nhà thờ giáo họ An Hà . Cùng đồng tế với cha chánh xứ Vinh Hà trong thánh lễ có cha Giuse và cha Phêrô đồng hương. Cha giảng lễ Giuse nhấn mạnh hãy học hỏi kinh nghiệm của Thánh Gioan Tông Đồ khi theo Chúa và khi chứng kiến các khăn liệm của Chúa trong huyệt đá, ông đã viết lên trong Tin Mừng của Ngài là : điều chúng tôi nhìn thấy. và đã tin

Học hỏi kinh nghiệm của Gioan là cảm nghiệm Chúa hiện diện trong đời thường của gia đình mình,

Follow Me:

Trả lời