Mừng lễ Thánh Phanxicô Xavie Bổn Mạng Họ Nghi Lộc. ngày 03/12/2019 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin Tức

Mừng lễ Thánh Phanxicô Xavie Bổn Mạng Họ Nghi Lộc. ngày 03/12/2019

Cùng chung niềm vui tạ ơn với giáo hội hoàn vũ, hôm nay ngày 03/12/2019 vào lúc 04g45 tại nhà thờ giáo xứ Vinh Châu, Cha chánh xứ Giuse Đặng Cao Trí đã chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xavie Bổn mạng các xứ truyền giáo và cũng là bổn mạng họ đạo Nghi Lộc. Cùng đồng tế có các cha Pet. Đỗ Huỳnh Kiến Thành chánh xứ Đá Bạc; cha Giuse Đào Văn Riệp thuộc dòng Thừa Sai Đức Tin; cha Paul. Vũ Xuân Quế thuộc dòng Phanxico và cha phó Micae Huỳnh Văn Phú. Quý tu sỹ; Quý chức BHG và cộng đoàn dân Chúa.

Trong thánh lễ đặc biệt kính mừng Thánh Phanxicô Xavie này, quý cha và cộng đoàn cùng tưởng nhớ công ơn và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời: cha Ant. Đoàn Duy Đông; cha Dom. Nguyễn Xuân Bá; cha Pet. Vũ Văn Giáo; cha Fx Lê Xuân Diễn; cha Paul. Đinh Huỳnh Hoa; cha Ant. Nguyễn Quý Hải; quý tu sỹ và các linh hồn ân nhân, thân nhân của giáo xứ và họ đạo đã qua đời. Cầu xin ơn bình an hiệp nhất cho tất cả con dân Nghi Lộc xa gần. Cách đặc biệt cho các cha và quý ông, các anh em mang thánh hiệu Phanxicô Xavie.

Thánh lễ thật trang trọng và sốt mến trong hồng ân của Chúa và tình nghĩa huynh đệ.

Buổi trưa cùng ngày, quý khách và con cháu, dâu rể nội ngoại xa gần cùng xum vầy vui vẻ bên nhau trong bữa cơm đại gia đình tại nhà mục vụ giáo xứ.

Được biết cũng như hằng năm, mỗi khi đến dịp đại lễ quan thầy của họ đạo. BHG và quý chức đã tổ chức thăm viếng quý cụ, các gia đình khó khăn. Nhất là tổ chức hoạt động vui chơi lành mạnh cho các giới, các tổ trong họ đạo.

Xin chuyển lời cảm ơn chân thành của BHG Họ Nghi Lộc đến tất cả mọi người, cách đặc biệt là con dân Nghi Lộc xa gần đã quảng đại hy sinh đóng góp công sức, khả năng của mình góp phần tạo nên dịp mừng đại lễ Thánh Thánh Phanxicô Xavie được trọn hảo hơn.

Nhờ lời Thánh Nhân chuyển cầu, xin Thiên Chúa chúc lành cho nguyện ước của chúng ta: Mọi người, mọi nhà biết chung tay xây dựng họ đạo, giáo xứ ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu thương hiệp nhất.

Canhcobg.

Follow Me:

Trả lời