Tháng Chín 21, 2018
Bài viết khác

Mừng lễ thánh Phêrô và PhaoLô tông đồ – Bổn Mạng BHG xứ Vinh Trung

Sáng ngày 29 tháng 06 năm 2018, Cha Giuse Trần Hữu Lâm, Chánh xứ Vinh Trung đã dâng Thánh lễ mừng kính hai Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ tông đồ. Hai vị Thánh đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chú nơi Trần gian. 
Thánh Phêrô, Vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin và cũng là nên tảng của hôi thánh, Hội Thánh được thiết lập trên nền tảng niềm tin và cũng là Hội Thánh Tiên khởi duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. 
 Thánh Phaolô, một vị tông đồ dân ngoại. Là Thầy và cũng là sứ giả Tin Mừng cho muôn dân. 
-Micae Trịnh Văn Lân-
Follow Me: