Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Bổn mạng Giáo xứ Vinh Trung - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin sinh hoạt

Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Bổn mạng Giáo xứ Vinh Trung

Sáng nay Ngày 19/6 Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ, cha Chánh xứ Giuse chủ tế, cùng đồng tế có các cha từ dòng Chúa Cứu Thế, và Cha Phó xứ Vinh Trung. Thánh lễ long trọng và trang nghiêm, cầu cho giáo xứ luôn yêu thương và hiệp nhất trong Thánh Tâm Chúa Giêsu .

Follow Me:

Trả lời