Thơ (Thiêng Liêng)

MUỐI (thơ)

MUỐI
Bao mùa Ngài đến Ngài đi,
Bao lần sám hối cứ lì bên ta.
Tội đời dai dẵng không tha,
Bao lần con muốn lánh xa tội đời.
Nhưng mà dục vọng gọi mời,
Thật tình khó quá Chúa ơi Chúa à.
Tiền tài danh vọng la cà,
Tiền đồ sụp đổ khó mà vươn lên.
Tình Ngài xua đổi màn đêm,
Cầu Ngài gạt lệ mà nêm muối trời.
Phục Sinh Thập Tự gọi mời,
Con nguyền thủ phục suốt đời bên Cha.
PDX – Phục Sinh 2014.
                                          
                                         Bụi Mờ

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: