Nhiếp ảnh

Nét đẹp Mù Căng Chải – Tây BắcTả van , Thanh kim … Sapa
Tác giả ảnh: Họa sỹ Lưu Anh Tuấn
Một thành viên của diễn đàn phuot.vn
hiện nay, Anh vẫn đang trên đường Xuyên Việt … mùa thu

Họa sỹ Lưu Anh Tuấn
tại khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà, trước Mộ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều
Lộc AnHà

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời