Sáng tác

Nỗi Niềm (thơ)

Cúi xin Đức Chúa Trời

Thương tha lỗi của con

Vì con kẻ có tội

Đã phụ tình yêu Ngài

Biết con tự ngàn xưa

Thương con trong trứng nước

Khi chưa có hình hài

Mà Ngài đã yêu con

Đã cho con làm người

Cho con làm con Chúa

Bởi vì Ngài biết rõ

Con đây rất cứng đầu

Giờ Ngài ở nơi đâu

Con đây cô đơn lắm

Nước mắt cứ lăn dài

Sức người con kiệt quệ

Mong ước chỉ một lần

Được Chúa vác lên vai

Bình an con bên Chúa

Khó nhọc có Chúa lo

Có Chúa ở cùng con

Nào con lo sợ gì

Khi con tỉnh mộng rồi

Khát khao về bên Chúa

Thấy tôn nhan bóng Người

Mơ vẫn chỉ là mơ

XDN 5/2020

Follow Me:

Trả lời