cáo phó

Ông PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN HUỆ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN HUỆ

 Sinh: 1937, tại Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 17g00, ngày 02/6/2021

Hưởng thọ 84 tuổi

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHANXICÔ X.

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời