Cáo phó

Phân ưu Bà Cô MARIA NGUYỄN THỊ NGÃI

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Bà Cô MARIA NGUYỄN THỊ NGÃI

(Trưởng nữ của ông cố Hiêng)
Sinh năm 1946, tại Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 22g00, ngày 17/3/2019
Hưởng thọ 73 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 19/3/2019

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 20 tháng 3 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó   Bà cô MARIA   sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình ông cố và tang quyến.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  MARIA  

sớm được hưởng nhan thánh Chúa nhân từ trên Quê Trời.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: