Cáo phó

Phân ưu Anh Anphongsô Nguyễn Duy Liêm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Anphongsô Nguyễn Duy Liêm

Sinh năm 1982, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 6, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc: 01g30, ngày 04/02/2023

Hưởng dương 41 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 04/02/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 04g45, ngày 06/02/2023

Sau đó linh cửu Anh Anphongsô sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Anphongsô
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời