Cáo phó

Phân ưu anh Gioan-bao-ti-xi-ta Nguyễn Hồng Khanh

Anh Gioan-bao-ti-xi-ta Nguyễn Hồng Khanh

 Sinh  năm 1969, tại Long Bình Tân

Hiện ngụ tại hàng 3 họ Xuân Mỹ ( Nhân Hòa)

Đã được Chúa gọi về lúc 15g40. ngày 25 /01/ 2019

Hưởng dương 50 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4g30 tại Giáo xứ Vinh Trung ngày 27/1/2019

Sau đó Anh Gioan-bao-ti-xi-ta sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Gioan-bao-ti-xi-ta sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: