cáo phó

Phân ưu Anh GIOAN LÊ ĐÌNH TRUNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh GIOAN LÊ ĐÌNH TRUNG

 Sinh: 1971, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 1, Họ Vĩnh Hòa, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 07g00, ngày 13/6/2021

Hưởng dương 50 tuổi

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh GIOAN

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời