Phân ưu Anh GIUSE NGUYỄN NGỌC THỨC (anh Bích) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Anh GIUSE NGUYỄN NGỌC THỨC (anh Bích)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh GIUSE NGUYỄN NGỌC THỨC

(Tên thường gọi anh Bích, chồng chị Tuyết)

 Sinh: 1966, tại Bình Tuy

Hiện ở hàng II, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 14g30, ngày 17/9/2020

Hưởng dương 54 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04h45, ngày 19/9/2020 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Anh GIUSE sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh GIUSE sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời