Phân ưu Anh GIUSE NGUYỄN TRUNG TIẾN - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Anh GIUSE NGUYỄN TRUNG TIẾN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh GIUSE NGUYỄN TRUNG TIẾN

(con của AC Thọ-Hồng)

Sinh  1995, tại Gia Hòa Bình Giả

Hiện ở Hàng I, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 14g30, ngày 26/5/2020

Hưởng dương 25 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc19g, ngày 27/5/2020

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc 4g45, ngày 28/5/2020

Sau đó Anh GIUSE sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Gia Hòa.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh GIUSE

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời