Cáo phó

Phân ưu Anh GIUSE PHẠM ĐÌNH CƯỜNG

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Anh GIUSE PHẠM ĐÌNH CƯỜNG

Sinh năm 1963, tại Bình Giả

Trước ở Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 15g00, ngày 04/4/2019

tại nhà anh trai tên Tăng (khu vực Phi Lộc-Bầu Chinh)
Hưởng dương 56 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 05/4/2019

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 06 tháng 4 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Anh GIUSE  sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh GIUSE.

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời. 


BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

(Gia cảnh của Anh Giuse, hiện đang rất khó khăn và éo le lắm, xin mọi người cầu nguyện và nâng đỡ cho gia đình anh vượt qua cơn gian nan khốn khó này.)

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: