Cáo phó

Phân ưu Anh Phanxicô Xavie VŨ QUANG HIỆU

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Phanxicô Xavie VŨ QUANG HIỆU

(con bà Ngoan – chồng chị Dung))

 Sinh: 1964, tại Bình Giả

Hiện ở hàng I, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 13g00, ngày 17/10/2020

Hưởng dương 56 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04h45 thứ hai, ngày 19/10/2020 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Anh Phanxicô X. sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Phanxicô Xsớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời